Digitaal Herstel Verhaal

Een herstelverhaal is een persoonlijk verhaal over het herstel van psychisch lijden en verlies en over de ontdekking van nieuw inzicht en mogelijkheden.

Digitaal Herstelverhaal is een online schrijfproject voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, een ontwrichtende ervaring, verslaving, angst of een lichamelijke handicap.
Het programma bestaat uit 7 bouwstenen met vragen. Aan de hand daarvan kunnen ervaringen met crisis en herstel beschreven en verder verwerkt worden.
Digitaal Herstelverhaal kan vanuit eigen huis en in eigen tijd en tempo worden gevolgd, met steun en feedback van een persoonlijke coach.

Digitaal Herstel Verhaal wordt aangeboden door Steunpunt GGZ Utrecht en is gratis voor inwoners van Utrecht en omgeving.
Voor meer informatie of opgave ga naar:
www.ggzutrecht.nl/trainingen/digitaal-herstelverhaal/